Discovery Science je poklon znanosti, ki kroji naša življenja.

  • Kaj nas loči od ostalih

    Edini program na svetu, ki je popolnoma posvečen znanosti.

  • Kaj dobijo gledalci

    Discovery Science vam približa najbolj spoštovane znanstvenike in omogoča edinstven vpogled v največje znanstvene prelomnice v zgodovini.

  • Ciljne skupine

    Moški 18-39

Pravilnik o uporabi fotografij in drugih gradiv

Izhod